Registrace dokončena

Váše registrace byla úspěšně dokončena!

Vytiskněte si prosím "Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti", vyplňte a vezměte s sebou. Odevzdáte při první návštěvě na recepci. Bez tohoto prohlášení nebudete vpuštěni na sportoviště.

Na Váš email bylo odesláno Vaše zákaznické číslo, jimž se nahlásíte na recepci.