Soukromí Politika

1. Úvod

1.1. Účel politiky. {freestylekolbenka.cz} („nás“, „my“, „Společnost“) se zavazuje respektovat práva na soukromí návštěvníků a ostatních uživatelů {freestylekolbenka.cz} (dále jen „Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) jsme vytvořili, abychom vám poskytli důvěru při návštěvě a používání této stránky a abychom demonstrovali náš závazek k poctivým informačním postupům. Tyto Zásady se vztahují pouze na Stránku a ne na jakékoli jiné webové stránky, ke kterým můžete mít přístup ze Stránky, z nichž každá může mít postupy a zásady shromažďování a používání údajů, které se podstatně liší od těchto Zásad.

1.2. Upozornění týkající se dětí

Poznámka: Jsme web pro širokou veřejnost a žádný z našich obsahů nesměřujeme konkrétně na děti mladší 13 let v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí online z roku 1998.

2. Postupy shromažďování informací

2.1. Jaké základní informace společnost shromažďuje?

Při provozování stránek od vás shromažďujeme osobní údaje v několika různých situacích. První je, pokud byste nás měli kontaktovat prostřednictvím stránky „kontakt“. Přitom nám poskytnete své jméno a e-mailovou adresu. Druhým je, když zanecháte komentář k blogovému příspěvku, během kterého můžete být požádáni o jméno a další informace. Nemusíte nám poskytovat informace prostřednictvím těchto dvou způsobů, abyste mohli stránky používat a užívat si je.

2.2. Jaké další informace společnost shromažďuje?

(a) Automatický sběr . Naše servery automaticky rozpoznávají jména a IP adresy freestylekolbenka.cz návštěvníků (číslo přidělené počítačům na internetu). V tomto procesu nejsou odhaleny žádné osobní údaje o vás. Stránky mohou také shromažďovat anonymní „údaje o provozu“, které vás osobně neidentifikují, ale mohou být užitečné pro marketingové účely nebo pro zlepšení služeb, které nabízíme.

(b) Soubory cookie. Čas od času můžeme používat standardní funkci „cookies“ hlavních prohlížečových aplikací, která nám umožňuje ukládat do vašeho počítače malý kousek dat o vaší návštěvě našich stránek. Soubory cookie nám pomáhají zjistit, které oblasti našeho webu jsou užitečné a které oblasti je třeba zlepšit pomocí programů, mezi které patří mimo jiné Google Analytics. Můžeme také používat soubory cookie ze sociálních stránek a programů třetích stran, včetně mimo jiné Facebooku, Google Plus a Twitteru. Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím svého prohlížeče nebo nezávislých programů dostupných online. Pokud se však rozhodnete tuto funkci deaktivovat, vaše zkušenosti s naší stránkou se mohou zhoršit, protože některé funkce nemusí fungovat tak, jak byly zamýšleny.

(c) Sponzoři a inzerenti. Můžeme se rozhodnout přijmout sponzorství a reklamy na Stránkách. Pokud k tomu dojde, měli byste předpokládat, že uvedeným sponzorům a inzerentům bude poskytnut přístup k údajům o zobrazeních a kliknutích na jejich marketingové položky. Vaše osobní údaje jim nikdy nebudeme prozrazovat.

3. Používání a sdílení informací

3.1. Co společnost dělá se shromážděnými informacemi?

(a) Osobní údaje. Osobní identifikační údaje nesdělujeme žádným třetím stranám kromě těch, které používáme k usnadnění fungování webu, jako je hostingová společnost a e-mailový program pro zasílání pošty.

(b) Anonymní informace. K analýze návštěvnosti našich stránek používáme anonymní informace. Kromě toho můžeme používat anonymní IP adresy k diagnostice problémů s naším serverem, ke správě našich stránek nebo k zobrazení obsahu podle vašich preferencí. Informace o provozu a transakcích mohou být také sdíleny s obchodními partnery a inzerenty na souhrnném a anonymním základě.

(c) Používání souborů cookie. Propagace nebo reklamy zobrazené na našich stránkách mohou obsahovat soubory cookie. Nemáme přístup ani kontrolu nad informacemi shromážděnými externími inzerenty na našich stránkách.

(d) Zpřístupnění osobních údajů. Můžeme prozradit jakékoli informace, které pro vás máme, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k (1) vyhovění právním předpisům nebo souladu s právním procesem, který nám byl doručen, (2 ) ochraně a obraně našich práv a majetku nebo uživatelů webu nebo (3) v naléhavých případech k zabezpečení bezpečnosti veřejnosti nebo uživatelů webu.

(e) Prodej informací. Abychom se přizpůsobili změnám v našem podnikání, můžeme prodat nebo koupit části stránek nebo naší společnosti, včetně informací shromážděných prostřednictvím těchto stránek. Pokud společnost nebo v podstatě všechna její aktiva získá třetí strana, informace o uživateli budou jedním z aktiv převedených na nabyvatele.

4. Zabezpečení

Stránka má zavedena bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě, zneužití a pozměnění informací, které od vás získáme, ale neposkytujeme žádná ujištění o naší schopnosti zabránit jakékoli takové ztrátě vám nebo jakékoli třetí straně vyplývající z jakéhokoli takového ztrátu, zneužití nebo změnu.

5. Oblasti webových stránek mimo kontrolu společnosti

5.1. Webové stránky třetích stran

Stránka může čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky . Pokud se rozhodnete navštívit tyto webové stránky, je důležité porozumět našim postupům ochrany osobních údajů a podmínky použití se na tyto stránky nevztahují. Je vaší odpovědností zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách a potvrdit, že rozumíte jejich postupům a souhlasíte s nimi.

6. Kontaktní informace a aktualizace zásad

6.1. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo našich postupů souvisejících s touto stránkou, neváhejte nás kontaktovat pomocí odkazu „Kontakt“ v nabídce umístěné v horní části stránky.

6.2. Aktualizace a změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli přidat, změnit, aktualizovat nebo upravit tyto zásady tak, aby odrážely změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Jakékoli takové změny zveřejníme na Stránce na viditelném místě. Poté se můžete rozhodnout, zda si přejete přijmout uvedené změny zásad, nebo přestat stránky používat. Jakákoli taková změna, aktualizace nebo úprava vstoupí v platnost 30 dní po zveřejnění na Stránce. Je vaší odpovědností si tyto zásady čas od času přečíst, abyste se ujistili, že i nadále souhlasíte se všemi jejich podmínkami.

(a) Pokud jste se přihlásili k odběru e-mailové komunikace od nás, budeme vás o změnách zásad ochrany osobních údajů informovat také e-mailem.